интернет реклама

AdWords
Какво е реклама в Google?
Сайтът Ви би могъл да отговори на търсенията на потребителите и да бъде показан на първо място в Google с помощта на Google AdWords – при тази услуга Google определя цена на клик за всяка дума. Цените се променят непрекъснато, в зависимост от това колко търсена е тя и други фактори. Една дума може да струва 50 ст., също и 2,50 лв. Таксува се само когато някой кликне, т.е. влезе в уеб сайта чрез рекламата Ви, а не просто, когато бъде видяна.
интернет реклама
Интернет маркетинг за успешен бизнес
Защо е необходим интернет маркетингът за развитието на бизнеса? Ако вече имате основата на интернет присъствието си – собствен уеб сайт, вече най-вероятно сами сте се уедили от необходимостта от интернет маркетинг за неговата популяризация.